ORC Seminar

 

Read about the upcoming seminar about ORC.

Registration is here.

 VARC ORC Seminar

 

Attendees as of February 14th

Name
Measurement Theory - February 18 15:00 to 17:30 @ VRC
Measurement Practical - February 19th, 9:30 to 16:30 @ WVYC
Measurment Data Processing - February 20th 13:00 to 16:15 @ RVYC
Scoring Options & Overview - February 20 16:30 to 18:30 @ RVYC
Hunter Lowdennononoyes
Kevin Dempseynononoyes
Haggerty, E Philipyesyesyesyes
Judith Nevilleyesnonoyes
Andy Allanyesnonoyes
Clint Currieyesyesyesyes
Stewart Jonesyesyesyesyes
Jason Saundersonnononoyes
Ian Lloydyesnonoyes
Stephen Snellyesyesyesyes
Lorne Chapmanyesyesyesyes
Henry Reeveyesyesyesyes
Brad Bucknononoyes
Jennifer Rossyesyesyesyes
Sylvain Royyesnoyesyes
Patrick Frischyesyesyesyes
Dmitriy Minenkoyesyesyesyes
Tim O'Connellyesyesyesyes
Gunnar Jonssonyesyesyesyes
Dave Crambyesyesyesyes
 
© 2013 Vancouver Area Racing Council
Powered By DynamiX